หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเราได้ปรับปรุงเพื่อที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและสร้างเสริมความมั่นใจของคุณจากการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คุณอาจจะมีทักษะด้านการเขียนและการอ่านในระดับดี แต่การสื่อสารและการสนทนาช่างเป็นเรื่องยาก ถ้าหากใกล้เคียงกับตัวคุณละก็ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารของเราเหมาะสำหรับคุณเป็นอย่างยิ่ง

คอร์สเรียน

เรียนตัวต่อตัว

30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเราจะโฟกัสกับสถานการณ์ที่หลากหลายที่จะสอดแทรกวิธีการสอนเข้าไปด้วยที่จะพัฒนาทักษะของคุณเช่น การแสดงบทบาทสมมุติ โต้วาที และการนำเสนอ เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะเห็นว่าตัวเองมีการพัฒนาทั้งด้านคำศัพท์ ความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง การออกเสียงและการฟังอย่างเข้าใจ คุณอาจจะเคยเรียนภาษาอังกฤษแล้วแต่ต้องการเรียนเพิ่มเกี่ยวกับทักษะการพูด คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปพร้อมกับหลักสูตรการสื่อสารได้ หากคุณต้องการจะเชี่ยวชาญด้านการอ่าน การเขียน การฟังในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและพัฒนาทักษะการพูดด้วย

600 บาท/ชั่วโมง

เรียนแบบกลุ่ม

30 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเราจะโฟกัสกับสถานการณ์ที่หลากหลายที่จะสอดแทรกวิธีการสอนเข้าไปด้วยที่จะพัฒนาทักษะของคุณเช่น การแสดงบทบาทสมมุติ โต้วาที และการนำเสนอ เมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะเห็นว่าตัวเองมีการพัฒนาทั้งด้านคำศัพท์ ความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง การออกเสียงและการฟังอย่างเข้าใจ คุณอาจจะเคยเรียนภาษาอังกฤษแล้วแต่ต้องการเรียนเพิ่มเกี่ยวกับทักษะการพูด คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปพร้อมกับหลักสูตรการสื่อสารได้ หากคุณต้องการจะเชี่ยวชาญด้านการอ่าน การเขียน การฟังในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปและพัฒนาทักษะการพูดด้วย

250-350 บาท/ชั่วโมง

อย่าหยุดเรียนรู้!

โรงเรียนบริสเบน เชียงใหม่ – สะพานแห่งความ”