7172019_๑๙๐๗๒๒_0015Student Photos_๑๙๐๗๒๓_001551505768_2218500918422918_3616037029265014784_nIMG_843810835240_671247569656422_4894711247855020302_o1412IMG_8394IMG_8230

ผู้เชียวชาญด้านสุขภาพ พนักงานโรงแรม พนักงานฝ่ายขาย ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร อยู่ในตำแหน่งไหน ที่โรงเรียนสอนภาษา บริสเบน เชียงใหม่ เรามีหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสำหรับคุณ คุณเคยคิดไหมว่า งานที่คุณทำอยู่นั้นใช้ทักษะมากกว่าที่คุณมีอยู่ เราได้ออกแบบหลักสูตรและให้การอบรมเพื่อที่จะทำให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้น การเป็นมืออาชีพคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ เราสามารถเข้าถึงสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ในหลักสูตรของเราแล้ว ภานใต้หลักสูตรของเรา เราใส่ใจทั้งความต้องการแบบเฉพาะด้าน เช่นเดียวกับความต้องการขององค์กร และความต้องการแบบกลุ่ม ท่านสามารถติดต่อเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้แล้ววันนี้  ธุรกิจของคุณคืองานของเรา

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

เจ้าของธุรกิจที่สนใจอยากจะสนับสนุนและจัดหาการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สำหรับพนักงานหรือองค์กรของท่าน ที่โรงเรียนสอนภาษาบริสเบน เชียงใหม่ เรามีหลักสูตรทั้งแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อขอแนวทางในการอบรมแบบเฉพาะหรือเป็นกลุ่ม ด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการอบรมและการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของเรานั้นยังออกแบบมาเพื่อให้พนักงานคนไทยโดยเฉพาะ

คอร์สเรียน

ระดับที่ 1

30 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หลักสูตรที่ 1 

การฝึกทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระยะเวลา 30 ชั่วโมงภายในบริษัท จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการสนับสนุนและพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของพนักงานภายในบริษัท สำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างติดขัดและมีปัญหา

ทางเราสามารถสอนได้ทั้งระดับองค์กร หรือการสอนนอกสถานที่ ไปจนถึงกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทำการสอนที่โรงเรียนของเราเอง

200 บาท/ชั่วโมง/คน

ระดับที่ 2

30 ชั่วโมง

 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหลักสูตรที่ 2

การเรียนหลักสูตรต่อหลักสูตรแรก รวมเป็น 60 ชั่วโมง จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการสนับสนุนและพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของพนักงานภายในบริษัท สำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษนั้นค่อนข้างติดขัดและมีปัญหา

ทางเราสามารถสอนได้ทั้งระดับองค์กร หรือการสอนนอกสถานที่ ไปจนถึงกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทำการสอนที่โรงเรียนของเราเอง

 

200 บาท/ชั่วโมง/คน

ระดับที่ 3

30 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหลักสูตรที่ 3

หลักสูตรต่อเนื่องของหลักสูตรที่ 1 และ 2 รวมเป็น 90 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน สามารถรับมือกับปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

 

200 บาท/ชั่วโมง/คน

ระดับที่ 4

30 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพหลักสูตรที่ 4

หลักสูตรต่อเนื่องของหลักสูตรที่ 1 , 2  และ 3 รวมเป็น 120 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานของคุณพัฒนาในระดับที่ดีขึ้น หลังจากเรียนจบหลักสูตร ทางโรงเรียนจะมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านหลักสูตร โดยเป็นการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

200 บาท/ชั่วโมง/คน

อย่าหยุดเรียนรู้!

“โรงเรียนบริส เบน เชียงใหม่ สะพานแห่งความรู้”