คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปเป็นคอร์สรสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทั้งระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่สุด

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารทุกรูปแบบ

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

เราจัดทำหลักสูตรทั้งแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาชีพให้แก่บุคคลากรในหน่วยงานหรือบริษัทของท่านให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจของเราออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะ รวมถึงการสื่อสารด้านธุรกิจโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อ นำเสนอ เจรจา หรือต่อรอง เพื่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ

ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ

เราสามารถจัดทำวีซ่านักเรียน (ED Visa)ให้กับนักเรียนต้องการเรียนในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดคอร์สเรียนและเงื่อนไขอื่นๆได้

อย่าหยุดเรียนรู้!

“โรงเรียนบริสเบน เชียงใหม่ สะพานแห่งความรู้”