เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา

โรงเรียนบริสเบน เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโดยทีมอาจารย์ชาวต่างชาติ รวมไปถึงการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติโดยอาจารย์ชาวไทย

เราก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  อาจารย์ชาวต่างชาติทั้งหมดของเราได้การรับรองและได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานให้ทำสอน เรารวบรวมทีมผู้สอนที่มีมาตรฐานการสอนระดับสูง

โรงเรียนบริสเบน เชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้จากความผิดพลาด กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

คอร์สเรียนของเราจัดทำขึ้นทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

 

Z

ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนของเราได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
Z

หลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรทั้งหมดของเราได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
Z

อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ และเรายังมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ
Z

ตรงต่อความต้องการ

หลักสูตรสามารถออกแบบให้ตรงต่อความต้องการเฉพาะในการเรียนรู้
IMG_8234timeline_25631130_135557100464351505768_2218500918422918_3616037029265014784_nIMG_8438Michael & Ice class_๑๙๐๑๒๑_0007IMG_8394IMG_8230teaching

โรงเรียนบริสเบน เชียงใหม่

เราส่งเสริมให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดีและมีทักษะที่ดีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักสูตรของเรามุ่งที่จะพัฒนาทักษะที่สำคัญและมุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง และทักษะการพูด เรายังให้ความสำคัญในการอ่านออกเสียงและการสะกดคำศัพท์ และการออกเสียงที่ถูกต้อง
คอร์สเรียนของเราจะเป็นการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อให้นักเรียนของเราได้รับประสบการณ์เรียนที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังอังกฤษทั้งในทางสังคมและความเป็นมืออาชีพ

นักเรียน

เรียนจบ

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สเรียน

 

ทีมงานของเรา

ผู้บริหาร/อาจารย์

Lou William Davis

 

  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย

ผู้บริหาร / อาจารย์

ธนารัตน์ แก้วเทพ (นิว)

 

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส

อาจารย์

ศราวุฒิ เป็งแสนหนู (โอ)

 

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

อย่าหยุดเรียนรู้!

“โรงเรียนบริสเบน เชียงใหม่ – สะพานแห่งความรู้”